Klub Aktywizacji Społecznej „Na Zakręcie”

Członkiem klubu może zostać osoba pełnoletnia, legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ze względu na chorobę psychiczną lub niepełnosprawność intelektualną i posiadająca zamieszkanie na terenie miasta Wrocław.

Celem jest stworzenie wzajemnie wspierającej się społeczności w doświadczeniu choroby, pomoc w rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych, pogłębianie wiedzy na temat doświadczanej choroby i próba zniwelowania negatywnych skutków doświadczanej choroby, rozwijanie zainteresowań i nabywanie nowych umiejętności, przełamywanie własnych ograniczeń,  poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach ze specjalistami, grupie wsparcia oraz czynny udział we wspólnych wyjściach integracyjnych.

Aktywności:
•    udział w spotkaniach  z psychologiem – GRUPA WSPARCIA ,
•    rozwój kompetencji oraz umiejętności społecznych (np: poprawna komunikacja, asertywność, negocjacje) w ramach WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH i FILMOTERAPII,
•    podniesienie umiejętności podczas spotkań ze specjalistami,
•    zajęcia artystyczne, plastyczne w PRACOWNI ARTYSTYCZNO-INTEGRACYJNEJ (rysunek, kolaż, ceramika, decoupage, utwardzanie tekstylne-powertex),
•    przygotowywanie  i udział w WERNISAŻACH w Kawiarnio-Galerii „Stara Piekarnia”,
•    integracja oraz udział w terapii za pomocą szeroko rozumianej sztuki poprzez FILMOTERAPIĘ,
•    integracja grupowa poprzez wspólne ustalenia logistyczne i organizacyjne celem wspólnego wyjścia integracyjnego w ramach wspólnych WYCIECZEK,
•    praca indywidualna poprzez udział w KONSULTACJACH INDYWIDUALNYCH.

Oprócz tego: wspólne wycieczki i wyjścia do miejsc kultury- np. kino, wystawy.

Program oferuje:
Poniedziałek:
15.00 – 18.00 pracownia artystyczno – integracyjna (m.in. zajęcia plastyczne)
18.00 – 19.00 Zebranie Społeczności Klubowej (każdy I poniedziałek miesiąca)
Wtorek:
16.00 – 19.00 filmoterapia ( Każdy I i III wtorek miesiąca)
16.00 – 19.00 warsztaty psychoedukacyjne (Każdy II i IV wtorek miesiąca)
Środa:
16.00 – 19.00 – każda ostatnia środa miesiąca: Wyjścia  grupowe do miejsc kultury i nauki w ramach środowych wycieczek według następujących dat: 29.05; 26.06; 31.07; 25.09; 30.10; 27.11.(Miejsca docelowe spotkania ustalane są na bieżąco podczas poniedziałkowych Spotkań Społeczności Klubowej)
Czwartek: 
17:00 – 19:00 grupa wsparcia – grupowe spotkania z psychologiem

Miejsce odbywania zajęć:
Poniedziałek: Stara Piekarnia, ul. Bolesława Krzywoustego 310a, Wrocław
Wtorek, Czwartek: Główny budynek Fundacji Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43, bud. 6 (teren Lotniczych Zakładów Naukowych
Rekrutacja: Rekrutacja do Klubu jest ciągła. Kandydaci proszeni są o kontakt z koordynatorem projektu.
________________________________________
Kontakt ze specjalistami:
Koordynator/terapeuta
Anna Szwarc
tel.: 507 894 235
e-mail: szwarc328@gmail.com 
 
Konsultacje:
I poniedziałek miesiąca: 16:30 – 18:00  (Stara Piekarnia, ul. B. Krzywoustego 310a)
wtorki: 14:00 – 16:00 (ul. Kiełczowska 43, bud.6)
czwartki: 12:00 – 14:00 (ul. Kiełczowska 43, bud.6) 
 
Psycholog:  Jagoda Mroczek                                                                        
e-mail:   jagoda.mroczek@gmail.com                                                                  
Konsultacje:                                                            
czwartki: 16.00 – 17.00 (ul. Kiełczowska 43, bud. 6)